Kaddish för ett ofött barn
Imre Kertész

Pan Pocket 2003


Illustration
Victoria Bergmark